Unde erai când însu-mi întemeiam pământul? Spune, dacă ai pricepere. Iov. c. 38, v. 4.

Ion: Auzit-ai o noutate jupâne?
Crâșmarul: Ce fel de noutate?
Ion: A sosit în sat o novelă (gazetă) dela Sibiu, «Lumina Satelor», care ne spune să nu mai bem „leacurile“ d-tale că ne bagi cu ele cătraniţi boală’n oase și în suflet.
Crâșmarul: Şi cred oaminii minciunile din gazetă?
Ion: Încep a crede jupâne și tii mare ferbere în sat . .. vreau oamenii să pună hotărâre în contra beuturilor și crâşmelor că daţi beuturile scumpe și rele…
În cealaltă zi după acest sfat, pe peretele crâşmei erau băuturile ţidule albe având pe ele următoarea înştiinţare în formă de verş:
Aici la crâşma lui Goldşmit
Cu 2 Lei rachiu s’a ieftinit.
Dar în noaptea următoare, un creştin s’a apucat și a lungit verşul aşa:
«Să ţi-o bel tu Goldşmit sănătos,
Noi bem din apa vieţii ce ne-o dă Hristos».
Articol din «Lumuna Satelor» 1925 Nr.7 pag.5