LUNA APRILIE INTR’UNUL DUMNEZEU. .. Test. Vechiu.
Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul“. Facere c.15, v.7.

„Caut un om“…

— un „om“ caută şi ţara noastră cea nouă. —

       Despre Diogene, un învăţat din vremile lui Alexandru Machedon, istoriile spun că a ieşit odată pe uliţă ziua la ameazi cu felinarul aprins. „Ce cauţi Diogene cu luminarea ziua la amiazi ? “ — îl întrebară oamenii.
       „Caut un om“ — răspunse Diogene. Oamenii începură a râde, dar Diogene îşi ţinea înainte vorba „caut un om“. Diogene căuta un om înzestrat cu toate acele însuşiri sufleteşti cari îl fac pe om să fie un om adevărat şi deplin. Un astfel de om nu afla el.
       Evangheliile spun că un „om“ aştepta şi bolnavul dela lacul Vitezda. De 38 de ani aştepta un „om care să-l bage în scăldâtoare“. Un om aşteaptă şi ţara noastră cea nouă. Ca Diogene, un „om“ caută şi ţara noastră cea nouă. 

Ca bolnavul dela Vitezda, un „om“ aşteaptă şi ţara noastră cea nouă. De ani de zile, aşteptăm pe omul“ care să ne pogoare în apele tămăduirii, să scăpăm de prea multele năcazuri şi stări rele. Dar acest „om“ nu se mai iveşte. De unde va veni şi când va veni? … Unii îl aşteaptă dela politică. Noi însă credem că acest „om“ ni-l va putea trimite numai evanghelia Mântuitorului. Numai evanghelia Mântuitorului poate face oameni deplini şi adevăraţi. Iar ţara noastră tocmai de aceşti oameni are lipsă. „Oamenii“ cei adevăraţi s’au împuţinat atât de mult încât trebue cu adevărat căutaţi cu lumina.
       Numai dospirea oamenilor şi sufletelor cu aluatul evangheliei va putea aduce o îndreptare în stările din ţara noastră cea nouă.
Calendar Lumina Satelor 1929 pag 36