Dumnezeu este Unul singur. Gal. c. 3, v. 20.
Este un singur- Domn, o singură credinţă, un singur botez. Efes. c. 4, v. 5.

,,000000″‘

       În legătură cu aceste zero [nimicuri, numeri ce înseamnă de 6-ori tot nimica], iată ce a păţit un om.
       Un om se întâlni odată cu un filozof şi începu a-i înşira laude despre femeia lui. Nevasta mea e frumoasă — zise omul. La asta înţeleptul scrise pe hârtie un 0, adecă un zero, un nimica. Nevasta mea e bogată — zise omul. Filozoful mai scrise un zero
= 00. Femeia mea e de neam mare, zise omul. Filozoful mai scrise un zero = 000. Femeia mea e cuminte, zise omul. Filozoful mai scrise un zero == 0000. Femeia mea e harnică, zise omul. Filozoful mai scrise un zero = 00000. Femeia mea e blândă, zise omul.
Filozoful mai scrise un zero — 000000. Acum erau şase zero lângă olaltă, adecă de şaseori tot nimica.
        Atunci omul mai adaogă: „Femeia mea e o femeie cu frica lui Dumnezeu şi cu purtări curate“. La asta, filozoful scrise numărul 1 înaintea celor şase zero — 1.000,000. Prin asta, cei şase zero deodată căpătară preţ şi se făcură un milion.
       Poate să aibă o femeie, sau un om, oricât de multe şi bune însuşiri, ele n-ajung nimic dacă nu stă în fruntea lor credinţa, morala şi purtările cele bune.
Articol preluat ,,Calendarul L. S.’’ 1927, pag, 99