,,Auziți neamuri; popoare luați aminte” (Isaia 34,1)

,,Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu”, a zis Domnul (Matei 24, 35).

Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie rămâne în veci. Biblia este o Carte, care a grăit, grăeşte şi va grăi pentru toate timpurtle, pentru toti oamenti şi pentru toate popoarele.
Biblia grăeşte şi azi, mai puternic ca oricând. Şi se potriveşte şi la vremile de azi, mai mult ca
oricând. Vreți să vă convingeți? Cititi Biblia. Veți afla în ea toate frământările lumil de azi. Cetiți prorocii Vechiului Testament şi veți rămânea uimiți. El strigă parcă după stricăciunile şi urâciunile vremilor noastre. El predică parcă dela Bucureşti, Budapesta, Berlin, Paris, New-York, etc. În strigarea lor sunt toate urgiile vremilor noastre şi toate profețiile vremiior noastre. În strigarea lor e cuvântul lui Dumnezeu, care ne vesteşte urgia, pedeapsa.
,,Apropiați-vă neamuri, şi auziți. Popoare luați aminte. S’asculte pământul şi cel ce lăcuesc pe dânsul, caci mănia Domnului este peste toate neamurile. Căci sabia Mea – zice Domnul – iată se va pogorâ asupra Edomului, asupra poporului, pe care l’am sortit nimiciri, ca să-l pedepsesc… sabia Duhului este plină de sânge (lsala 34, 1-17)”
Sub această strigare, sub această pedeapsă stă şi omenirea de azi. Fiindcă n,am primit dragostea Golgotei, vine pe pământ sabia pedepsei, sabia urgiilor și a mortii. ,,Ascultați cuvântul Domnului, căci vrea să vă judece Domnul cu cei ce lăcuesc pământul că nu este adevăr, nici milă nici cunostință de Dumnezeu pe pământ. Blestem și minciună, ucidere și furtișag și preacurvie s’a revărsat pe pământ… pentru aceia va plânge tot pământul” (Osia 4, 1-3). ,,Fiecare iubeşte mita şi umblă după plată (Isata 1, 23)
,,Toti sunt niște preacurvari, au limbă mincinoasă şi merg din răutate în răutate… se înșală unii pe alții, îşi deprind limba să mintă şi se trudesc să facă rău… camatã peste camătă și vicleşug peste vicleşug… şi să nu-l pedepsesc Eu
pentru aceste lucruri? zice Domnul” (leremia 9, 1-7).
Căutați în cartea Domnului şi citiți ! Nici una din toate aceste nu va lipsi, nici una nici alta nu vor da greş” (lsaia 34, 16). Căutați în cartea Domnului, în Biblie, și veți afla cum se plinesc cuvânt de cuvânt toate profețiile ei. Veți afla că ,,în vremile din urmă” pe cari le trăim noi, ,,oamenii vor fi răi şi vor merge din rău în mai rău”. Se vor duce cu huet mare pe calea cea largă a pierzării, şi numai puțini vor mai ținea drumul mân tuirii. 
        ,,In zilele acele va fi vreme de năcaz, de care n’a fost niciodată de când sunt neamurile pe pământ.,,. mulți se vor curați, se vor albi, se vor lămurl (în aceste năcazuri), dar cei färadelege vor neleglui” (Danil 12, 1-10). Cei răi vor face răul şi nici unul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege (Danill 12, 10).
Între care din aceștia eşti tu, cetitorule??

Pr. Iosif Trifa – Iisus Biruitorul 1936