La botezul Domnului, Duhul în chip de porumb s’a arătat.

        Botezul Domnului este şi praznicul Duhului sfânt. Câți însă cunosc cu adevšrat pe Dumnezeu Duhul Sfânt? Trăim un creştinism ce şi-a perdut puterea tocmai fiindcă lipseşte din el 《porumbelul》 Duhului Sfânt.
        Cred oamenii într’un Dumnezeu, ştiu cum s’a născut şi cum a murit Iisus Hristos, dar n’au pe Duhul Sfânt prin care se revarsă în lume şi în suflete darurile ceriului de sus. Voiu spune o asemănare,
        Soarele ne dă lumină, căldură şi viață. Fără darurile lui, pământul și oameni s’ar prăpădi. Dar acest dar al soarelui ni se dă nouă – prin atmosferă. Pământul e înconjurat cu un strat de aer de 8-9 mii de kmetri. Acest strat de aer, această atmosferă, preface razele soarelui în căldură, lumină şi viață. Atmosfera resfrânge razele soarelui şi le preface în lumină şi caldură potrivită. Atmosfera ne dă și ploaia cea binefăcătoare. Fără de această atmosferă n’ar putea trai pe pământ nici un vierme şi nici un fir de iarbă. Dacă n’ar fi stratul de aier, ziua soarele ar arde tot, iar noaptea ar îngheta tot. Pământul nostru ar fi o lume pastie și färă viață, aşa cum e luna.

       Sunt planete cari n’au atmosferă. Cele mai multe planete, spun astronomii că n’au atmosfer. Ele sunt nişte lumi pustii şi fară viată. Soarele luminează şi pentu ele, dar n’au atmosferă care să le prefacă acest dar in viată.
       Ce minunată icoană este această rânduială a firii şi pentru rânduiala cea tainică a mântuirii sufletului! Şi despre om se zice că e o 《lume mică》. Această lume îşi capătă şi ea viață şi darurile dela soarele Dumnezeu. Dar aceste daruri le capătă prin «atmosferă>, prin lucrarea cea mare şi tainică a Duhului Sfânt, Darurile ceriului de sus ne vin prin «atmosferă», prin «aerul» prin «vântul» Duhului sfånt. Făă «atmosfera» Duhului sfânt, omul este şi el o lume moartă, o lums pustie, o lume fără viată.
        Sunt planete fără atmosferă, cele mai multe n’au acest dar. Sunt destui oameni fără «atmosfera» Duhului Sfânt. Cei mai mulți n’au acest dar. Soarele Tatălui ceresc luminează şi pentru ei dar nu se preface în dar şi viață pentrucă n’au «atmosferă».
        O, cum nu cunoaşte lumea şi oamenii pe Dumnezeu-Duhul Sfânt! «Lumina Satelor» va deschide In decursul acestui an o şcoală nouă cu Invătături pe larg despre Dumnezeu.Duhul sfânt.

Preot Iosif Trifa – Lumina Satelor din 01,ianuarie 1928