AZI CÂND ANUL VECHI

Azi când anul vechi Iisuse, de la noi se duce iară
și când anul nou așteaptă mîine-n prag să ne răsară,
ca de-atâtea ori și-acuma, în genunchi cu umilire
noi Ți-aducem printre lacrimi rugăciuni de mulțumire.

… Mulțumire că și-n anul ce se duce, Tu Iisuse
ne-ai adus îmbelșugarea bucuriilor nespuse
și ne-ai ocrotit viața cu puterea Mîinii Tale
să putem urca spinoasa, dar slăvita Crucii cale

Mulțumire că pe umeri ne-ai pus dulcea Ta durere
să putem simți duioasa Mîinii Tale mîngîiere,
c-ai făcut mereu să trecem văi de moarte și tristețe
să putem slăvi pe urmă Slava Sfintei Tale Fețe…

Mulțumiri și pentru-acele lacrimi grele și amare
care ne-au făcut mai dulce
și mai scumpă-a Ta cîntare,
mulțumiri și pentru umbra de necaz
și de urgia
care ne-a făcut pe urmă mai gustată bucuria
și că ne-ai lăsat pe-o clipă
în a lumii joasă pleavă
numai ca să poți pe urmă
să ne nalți spre culmi de slavă,
c-ai lăsat să ne lovească palme grele de-ncercare
tocmai ca să poți pe urmă cu-a Ta dulce alinare
să ne schimbi îndurerarea în slăvită sărbătoare
și să răsplătești puțina noastră umbră de răbdare
cu belșug de fericire și de binecuvîntare
noaptea pătimirii noastre s-o faci zi de sărbătoare.

O, și-acum Iisuse Doamne
pentru anul care vine
calda noastră rugăciune
o-ndreptăm smeriți spre Tine
să-ntărești dorința noastră de-a rămîne
pîn-la moarte
purtători ai Vieții Bune, mai departe,
mai departe,
să călcăm mereu pe urma urmei Tale-nsîngerate
fericiți fiind atuncea cînd răbdăm pentru dreptate.

Iar dacă mărturisirea dragostei și Jertfei Tale
ar aduce vieții noastre alte suferinți pe cale,
Te rugăm atunci
în fața feței noastre zbuciumate
să răsai pe-o clipă slava răsplătirii minunate.
Că-i de-ajuns din strălucirea bucuriei ei o rază
pe noptarea suferinței și durerii să ne cază
ca nădejdea să ne nalțe,
să ne poarte, să ne crească
peste orice-mpotrivire și cruzime omenească.

Doamne, sîntem slabi
și greul doborî-ne-ar și ne-ar frînge
pîlpîirea vieții noastre într-o clipă ni s-ar stînge
dacă Mîna Ta cea bună,
dacă grija-Ți iubitoare
n-ar veghea asupra noastră cu o zilnică-ndurare.
De aceea necurmate rugăciuni nălțăm spre Tine
și de-a mulțumirii lacrimi inimile noastre-s pline
căci în ajutorul nostru Te chemăm în orice vreme,
cînd de ziua viitoare inima mereu se teme.

Dincolo de ușa-nchisă a clipitei viitoare
numai Singur Tu o Doamne, a cunoaște ești în stare
numai Tu, căci numai Ție viitorul se arată
de aceea ni Te cere, Doamne, azi ființa toată
că-n atîtea mii de lipsuri
și-n atîtea trebuințe
Tu ești unica-mpăcare a întregilor dorințe,
Tu în ziua
și în anul
și-n viața care vine,
dăruiește-ni-Te nouă să putem trăi prin Tine.
Ne fii Mamă
și Prieten
și Nădejde
și Lumină.
Fiecare suflet care doar cu Tine se alină
să fii hrană, băutură
și putere liniștită,
fiecăruia în foame
și în sete și-n ispită.
Tu să fii neprihănirea
și sfințirea luminoasă
dragostei adînci ce luptă
să-Ți rămînă credincioasă.

Zilnic sufletul ni-l scaldă în a cerurilor ape
să-l simțim în orice seară
lîngă Tine, mai aproape.
Dă-ne inimii adînca și curata părtășie
cu mulțimea celor care Te iubesc în curăție,
fă-ne tot mai blînzi, mai darnici,
mai cu milă de oricine,
schimbă-ne mereu o Doamne,
pîn-vom semăna cu Tine.
Numai astfel liniștită poate inima s-aștepte
Viitorul cu răsplata Judecății Tale drepte,
numai astfel cu-mpăcare poate inima să vină
către noul an
cu zîmbet de încredere senină…
Căci cînd astfel toată viața
zi și noapte-ar fi trăită
orișicare-ar fi din urmă,
orișicare-i fericită!

Ftatele Traian Dorz – Vol. Cântări Îndepărtate