Femeile Mironosite au spus prima data HRISTOS A INVIAT

<In vremea aceea venit-au Iosif din Arimateea, sfetnic cu bun chip, care şi acela era aşteptând Impäratia Lui Dumnezeu, şi indräznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul Lui Isus. lar Pilat s’a mirat de a murit aşa curând; şi chemand pe sutaşul, l’a intrebat pe dânsul de a murit de mult. Si intelegând dela sutaşul, a daruit lui losif trupul. Si cumparand giulgiu şi pogorându-L pe El, L’a înfäşurat cu giulgiul si L’a pus in mormant, care era sapat in piatrà, şi a pravălit o piatrà pe uşa mormântului. lar Maria Magdalena şi Maria lui losi priviau unde il pun. Şi dacă a trecut Sambata, Maria Magdaléna şi Maria lui Iacov şi Salomi au cแmpårat mirezme ca să mearga sà-L ungà pe El. Şi foarte de dimineata, in prima zi a sâptamani, au venit la mormânt, räsärind soarele. Şi zicea una către alta: cine va prăväll noua piatra de pe uşa mormântului? Şi căutând au vazut piatra pravälita, cà era mare foarte. Si intrånd in mormânt, au văzut pe un tânăr sezând deadreapta imbräcat in vesmânt alb, si s’au späimântat. lar el a zis lor: nu vă spåimântati; pe Isus càutati, Nazarineanul cel rästignit; s’a sculat, nu este aici, iatà locul unde l’a pus pe El. Deci mergeti de spuneti ucenicilor Lui şi lui Petru, ca va merge mai ‘nainte de voi in Gallleea, acolo Il vefi vedea pe El, precum au zis vouà. Si ieşind au fugit dela mormânt, că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă, şi nimănui nimic n’au spus, că se temeau>,
(Marcu cap 15 vers 43 şi cap 16 vers 1-8)

<Mergeti şi spuneti invätäceilor că Isus a Inviat>… a zis ingerul cătră femeile ce-l căutau pe Isus in mormant, Aceasta inseamnă că şi femeilor li s’a dat o apostolie in această lume, li s’a dat şi lor apostolia să-l vestească pe Isus Cel Inviat Şti tu, femeie cetitoare, ce înseamnå sa-l vestesti pe Isus Cel Inviat? Inseamnă să-L ai pe Isus Cel Viu şi Inviat in sufletul tău, in casa ta, in purtările tale şi n traiul tău. Mai intai, trebue să-L ai pe Isus Cel Inviat şi invataturile Lui in sufletul tău, căci numai atuaci vei putea face şi tu apostolie pentru EL.
Si ce fel de apostolie trebue să faci tu? Apostolia ta trebue sà fie mai intâi in casa ta. In căsuta ta, tu femeie, faci o apostolie pentru Hristos prin grija ta de copii tăi, de bărbatul tau, prin rugăciunile tale, prin evlavia ta, prin duhul tau cel crestinesc cu care-ti umpli căsuta de lumină şi căldură sufletească. Dar tu femeie trebue să fi un vestitor a lui Hristos nu numai in casa ta, ci şi in afară de casa ta. Inima ta este mai caldă, mai simtitoare, mai plină de iubire şi cåldură si cu aceste daruri sufleteşti ce ti s’au dat tie dela Dumnezeu, tu femeie trebue să domoleşti urile, să impaci măniile, să sameni intre oameni bunătatea,
mila şi dragostea lui Hristos.


Evangheliie ne spun că femeile au stat mai aproape de Jertia Crucii şi de Patimile Mantuitorului. In vremea Patimilor Lui Hristos, unii din apostoli au fugit şi s’au ascuns de fricà, ba Petru s’a şi lăpădat de frica unei slujnice, dar femeile s’au tinut neincetat in urmele Mantuitorului si nici una din ele nu L-a pårăsit. In drumul spre Golgota, feneile au insotit pe Isus, la picioarele Crucii ele au plâns patimile şi moartea Lui, ele L-au ingropat apoi si ele au aşteptat Invierea Lui. Inima femeilor a
trecut prin toate patimile Mântuitorului şi a simfit toată jertfa Crucii şi poate deaceea inima ta fomeie este mai simtitoare pentru Hristos, este mai miloasă, mai caldă, mai plină de iubire şi bunătate. Ca şi Mironoitele dela picioarele Crucii, tu femeie stai deapururi gata să plângi şi să faci jertfe sufleteşti. Tu femeie trebue să-ti dai seama ca tot belşugul sufletului tău, toată căldura inimii tale şi toate dorurile tale sufleteşti trebue să le pui in slujba Lui Hristos.
Dar, luati aminte femeilor, că diavolul cearcă să tragă in slujba lui darurile voastre sufletesti: ,Iară unele (femei) s’au abătut după Satana”. scria şi apostolul Pavel lui Timoteiu (I. Timoteiu 5, 15). Şi sunt şi astăzi destule femei cari au lăsat pe Domnul si ,,s’au abătut după Satana”. Aceste sunt femeile cari atată vrajbă între oameni prin clevete si minciuni, aceste sunt femeile cari işi pun darurile ce le au dela Domnul: inima, ochii, frumsetea, in slujba diavolului. Aceste femei nu vestesc pe Isus cel înviat ci prin păcatele lor cearcă să ingroape din nou pe fiul lui Dumnezeu. Casa acestor femei este un iad şi un mormânt, precum zice Scriptura: , Calea iadului este casa desfranatei şi toti ceice apucă pe ea nu se mai Intorc, ci intră in camările mortii” (Pildele lui Solomon cap. 7, 26).
Femeilor! Şi Maria Magdalena a fost o aşa femeie ce zăcea ingropată in iadul şi mormântul păcatelor. Dar prin lacrimile sale şi iertarea Mântuitorului s’a ridicat din mormânt si a inviat din moartea păcatelor şi s’a fåcut cea mai insufletită vestitoare a lui Hristos. Ridica-te si tu femeie cu lacrimi din mormantul păcatelor, ca să dobândesti iertarea Mantuitorului şi să intri in slujba Lui.
I. Taleuitor.

Lumina Satelor Nr.15 22/04/1923