Țara se frământă, ţara este adînc bolnavă. Păcatul s-a întins ca lepra peste trupul acestui neam care în trecutul lui a fost mai aproape de Dumnezeu, pentru că şi conducătorii lui credeau mai mult în Cel Atotputernic. Pe vremuri boierii şi pârcălabii poporului zideau biserici spre slava lui Dumnezeu. Astăzi, boierii de viață nouă, altoiţi în buciumul idolatrizatului zeu al acestui veac, robit de patimi felurite, înfiinţează stranduri, locuri de pierzare sufleteascã pe malurile apelor, unde trupurile dezgolite ale celor certați cu Dumnezeu se răsfaţă în dorinţa pătimaşă a păcatelor… Dacă în politica ţarii nu va fi lăsat să străbată duhul creştin, dacă oamenii politici nu-şi vor pleca genunchii cu smerenie în faţa lui Dumnezeu, dacă învățătura evanghelică a păcii, a dragostei şi iertării Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu va fi îmbrăţişată şi urmată de oamenii noştri politici, valul de ură și de distrugere politicã va prăbuşi această ţară în prăpastia păcatului, a sărăciei şi stapânirii străine. Îndreptarea ţării – din răul în care au adus-o toţi politicienii ei – se va face numai atunci când toată lumea se va întoarce cu căinţă către Dumnezeu. Fostul preşedinte al Elveţiei, Dl. Jean Kusy, vorbind în ziua de 30 noiembrie 1934 în Bucureşti, a spus: „Tăria unei țări nu stă în băncile ei, în armătura de tunuri și mitraliere; ci în puterile ei sufleteşti. Pentru a tămădui Europa de toate nenorocirile de astăzi, ne trebuie un creștinism înviorător, creator, ziditor, înfăptuitor. Numai un astfel de creștinism va rămâne izvorul din care toate popoarele şi toți oamenii, din toate timpurile, vor putea trage mijloacele unei întãriri veşnice.” Vor lua aminte barbații noştri politici acest mare adevăr spus cu bărbăție de fostul preşedinte al Elveţiei? În orice caz, până ce mulţimea se va dezmetici din întunericul în care traieşte, împotriva valului de patimi politice care duce la prăpăd această ţară, să luptăm cu îndârjire, prin credinţă şi viaţa noastră creştinească. Valul duhovnicesc de viaţă nouă al Oastei Domnului să cuprindă această ţară. Frații mei, ieşiţi pe uliţe și pretutindeni de vestiţi pe Mântuitorul, fără frică şi ruşine. Domnul ne sprijină dacă lucrăm cu El. Spuneţi tuturora :”Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică, iar cel ce nu ascultă pe Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el „(Iosn 3,36). ….. cred că acest articol este mai necesar astăzi…. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru poporul şi biserica noastră. Slăvit să fie Domnul!

Articol din „Isus Biruitorul” nr. 24, din 13 oct. 1935