Îţi mulţumim Iisuse Doamne

cu ochi scăldaţi în stropi de rouă

de-a Tale multe binefaceri

de tot ce Tu făcut-ai nouă:

de-atîtea lacrimi de durere

schimbate-n cînt de bucurie,

de-atîtea roade-mbelşugate

ce-am strîns din frămîntata-Ţi glie,

de-atîta adăpost o Doamne

şi-atîta binecuvîntare

ce-aflat-am sub a Tale-aripe

în încercările amare,

de-atîtea mîngîieri ce-adus-ai

în pribegia-ne sihastră,

de-atîta fericire cîtă

ai revărsat-o-n viaţa noastră.

Şi-acum în astă zi cînd iară

sîntem la altă răspîntie

cînd ne trimiţi s-arăm Părinte

cu alt plug nou vîrtoasa glie,

cînd alte ploi şi vînturi grele

şi alte opintiri ne-aşteaptă

la-ntîia brazdă, către Tine,

întîiul nostru gînd se-ndreaptă.

Precum plugaru-n primăvară

cînd dă să tragă brazda nouă

îngenuncheaţi pe-ogor Părinte

şi-n Sus cu mîinile-amîndouă

Îţi cerem binecuvîntarea

şi harul plinătăţii sfinte

şi peste-ogorul nou pe care

Tu astăzi ni l-ai pus nainte.

Din Mîna Ta avem o Doamne

puteri şi har şi-nflăcărare

şi umiliţi sub voia-Ţi sfîntă

Îţi punem totul la picioare.

O, foloseşte-Te de-aceste

smerite şi puţine vase

şi du a mîntuirii pace

în mii de suflete şi case.

Fă s-aruncăm cu plină poală

sămînţa rodnică pe glie

iar pentru-a Ta deplină slavă

noi tot să dăm cu bucurie.

Ca de pe urma jertfei noastre

făcută-n cînturi şi suspine

toţi îngerii din cer să strîngă

snopi plini de roade.

Amin!