Spre Emaus

– Luca 24 –

După sfînta Sa-nviere S-a mai arătat Iisus
la doi ucenici ce seara se duceau spre Emaus.

- Despre ce vorbiți pe cale, i-a-ntrebat cu glasu-I blînd?
ei cu inimi întristate I-au spus păsul lor plîngînd.

Dar El le-a grăit mustrîndu-i: - o, zăbavnici și greoi
cum nu credeți ce-n Scriptură a fost scris și pentru voi?

Trebuia Hristos să rabde ca să intre-n slava Sa,
- și le-a tîlcuit Scriptura, tot ce-n ea de El scria.

Iar cînd au ajuns chemîndu-L, a intrat și El cu ei
și la cină-L cunoscură că-I El, sfinții-nvățăcei.

Și cu inima arzîndă, chiar atunci au alergat
spunînd tuturor pe cale că Hristos a-Nviat!

... Voi toți cei la care Domnul vi S-a arătat cîndva
și la care spre-a-L cunoaște El v-a dat lumina Sa
spuneți fericiți cu glasul cel mai nalt și curajos
și vestiți la toți minunea că a Înviat Hristos!


Fratele Traian Dorz — Vol. Album Biblic