,,Femeie te-ai slobozit de boala ta,, Pr. Iosif Trifa

Evanghelia de Duminecă cuprinde minunea tamăduirii unei femei ce purta o boală cumplită de 18 ani. Boala și tămădulrea acestei femei este cu multă învățătură pentru noi și de aceea vom cerceta cu deamăruntul să vedem cum s-a întâmplat minunea.
Prin 3 stări a trecut boala și tămăduirea femeii. Întâia dată ne spune evanghelia că ,,avea duhul neputinții de 18 ani,, și ,,nu putea să se ridice sus nici cum,,. A doua oară ne spune evanghelia că Iisus a văzut-o și s-a apropiat de ea. Îndată după această apropiere și întâlnire a femeii cu Iisus a urmat a  treia stare: scăparea și tămăduirea femeii din cunplita boală.
Să luăm aminte că prin aceste 3 stări trebuie să treacă și mântuirea noastră sufletească Întiadată trebuie să ne dăm seama că starea noastră cea păcătosă este tocmai ca starea cea dintâi a femeii din evanghelie.
       ,,Și nu putea să se ridice în sus nicidecum,,. ne spune evanghelia despre femela cea bolnavă. Asta-i și starea omului cuprins de patimi și păcate, că nu se poato ridica din moclrlă la o vieață mai curată și mai bună. De multeorl va fi cereat biata femeie in cei 18 ani să se rldice de jos, dar n’a putut. Așa și păcătosul, fără ajutorul Mântuitorului, nu se poate ridica. ,,Fără de mine nu puteți face mimic,, zice Iisus (loan 10,12). ,,O au legat satana de 18 ani,, a zis Iisus despre femeia cea bolnavă. Așa este și cel cuprins de patimile cele rele : un legat de satana și un rob al satanei. Cetitorulei! Din starea ta cea păcătoasă numai o singură cale de ieșire și de scăpare este : Să te apropii de Mântuitorul Hristos, să cazi înaintea Mântuitorului ca și femeia din chipul de mai sus. Despre femeia din evanghelie nu ni se spune mai deaproape ce a făcut când s’a apropiat de ea Mântuitorul și mântutrea, dar de bunăseamă femeia n’a stat în fața lui Iisus Mântuitorul numai cu boala sa, ci a stat cu toată credința ei, cu toată încrederea ei în puterea și ajutoral lui Iisus, a stat cu toate nădejdile ei, cu toate lacrimile și cu toate puterile el sufletești. Așa și tu să cazi înaintea lui Hristos nu numai cu păcatele tale, cl și cu credința ta în jertfa Lui cea sfântă și atunci vei primi și tu viața și tămăduire. O ce dulce a font vestea ce i s’a spus femeii: ,,te ai slobozit de boala ta,,. Tot așa o veste dulce și plăcută li se spune și celor cari s’au hotărât pentru Hristos și I-au primit cu adevărat pe Hristos. Un scăpat din o boaIă cumplită de moarte, un eliberat din o robie cu lanțuri grele este creștinul cel hotărât pentru lisus Hristos Si evanghelia Lui.

I. Tâlcuitor.  Lumina Satelor nr.50 , Sibiu Duminică 23,12,1923