Doamne, sînt dator

 

Doamne, sînt dator-dator
orișicui - și tuturor
și la soare și la nor
și la cîmp și la izvor
- Doamne, dar de ce nu pot
să-mi plătesc acuma tot
și la plug și la altar
și la vină și la har
la cei morți și la cei vii
și la cîți dator mă știi?

Doamne, sînt dator-dator
înspre cîte nasc și mor
înspre jale și-nspre dor
și-nspre-al lacrimii fior
- Doamne, dar de ce nu știu
să plătesc cît nu-i tîrziu
tainelor Cuvîntului
jertfei legămîntului
arderii durerilor
cîntului tăcerilor?

Doamne, sînt dator-dator
la trecut și viitor
gîndurilor care dor
sufletelor care mor
- Doamne, dar de ce nu vreau
să plătesc ce pot să dau
unui cîntec ne-ncheiat
unui suflet prea uitat
unui dor fără mormînt
și-unui cer în două frînt? 
Fratele Traian Dorz - Vol. Cantarile Sterne