Din ,,Ce este Oastea Domnului” prima ediție 1926, pag.91