Ministerul Educației Naționale a publicat zilele trecute Proiectul Strategiei naționale de educație parentală 2018-2025, care este supus consultării publice în perioada 11 iunie – 10 iulie 2018.

Obiectivul general al strategiei este de a-i asigura fiecărui copil un mediu familial adecvat pentru a-şi atinge „potenţialul maxim de dezvoltare” şi pentru a deveni un adult responsabil. Mai exact obiectivul principal este acela de a schimba mentalitatea copiilor în a avea o gândire de acceptare a căsătoriilor între persoane de același sex și renunțarea la valorile creștine, considerându-le pe acestea ”conservatoare”

Obiectivele specifice sunt următoarele:

  • Constituirea şi asigurarea funcţionalităţii unui sistem național integrat şi coerent, intersectorial de educaţie parentală
  • Elaborarea şi revizuirea cadrului normativ privind dezvoltarea abilităților şi competențelor parentale şi racordarea la standardele internaționale privind respectarea și promovarea drepturilor copilului
  • Dezvoltarea şi consolidarea abilităților şi competențelor parentale ale părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul și ale tinerilor (ca viitori părinți).

 

Materiale informative:

Ce conţin? Vă rugăm să citiți cu atenție PDF-ul de mai sus.

În linii mari, părinții trebuie să renunțe la mentalitătile conservatoare. La nivelul percepției largi, în accepțiunea conservatoare, respectarea legilor morale produce efecte pozitive, nerespectarea lor produce efecte negative. Această viziune trebuie eliminată. (Pagina 3)
Copiilor li se va prezenta o nouă idee de familie, care poate însemna ORICE combinație de persoane, eliminând modelul natural, întrucat familia este “o constelație de idei, imagini si terminologii, creată si recreată permanent de practicile socio-culturale”. (Pagina 3)
Copiii trebuie sa aibă “respect pentru diversitate”. Prin conceptul extins de diversitate se va putea înțelege și mult vehiculata idee de diversitate sexuală: comportamentul heterosexual si homosexual vor fi prezentate ca două alegeri valide de viață, fără nici o diferentă între ele. (Pagina 23).
În viziunea Ministerului, lipsa de reacție a părinților va fi interpretată ca o acceptare a strategiei propuse.

Daca vă pasă, exprimați-vă opiniile la adresa de email unde Ministerul așteaptă opiniile voastre:

Propuneri, sugestii și observații pot fi trimise pe adresa de e-mail [email protected].

 

Alte pagini informative:

Prețuim Familia

Coaliția pentru familie

Radio Oastea Domnului

Mediafax-site de știri