Galateni 3, 24.

 

Ce este Biblia?

Biblia este o carte a Dumnezeirei, o carte prin care Dumnezeu ne-a descoperit planurile Sale cu primire la mântuirea neamului omenesc şi cu privire la mântuirea sufletelor noastre.   

       Dumnezeirea Bibliei o adevereşte chiar şi vechimea ei şi istoria ei. Biblia este o carte foarte vecjie şi totuşi cea mai noua; deapururi nouă. Biblia a rămas şi va rămânea până la sfârşitul veacurilor pentrucă ea este Cartea lui Dumnezeu.

       Biblia este o carte desăvârşită. Ea e Cartea Vieţii.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 29