Galateni 3, 22.

 

Pune-ţi mâna pe Biblie

       Un veac nou se va deschide în istoria neamului nostru, când Românul nostru, în Dumineci şi sărbători nu va deschide numai uşa crâşmelor, ci va deschide şi va pune mâna pe Cartea Vieţii — Biblia, ca să bea din ea, ca din un izvor al vieţii, învăţăturile mântuirii sufleteşti.

       Dragi cetitori, opriţi-vă, pregătiţi-vă inimile, puneţi mâna pe Biblie, pentruca astfel să intraţi în şcoala cea mare şi tainică a Bibliei, unde îl veţi auzi predicând pe însuşi Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, şi pe prooroci şi apostoli. Puneţi mâna pe Biblie şi începeţi cetirea Bibliei.  

 

  1. Citim Biblia zilnic (Fapt. Ap. 17, 11).
  2. Citim Biblia sistematic.
  3. Citim în şir, dela început până la sfârşit toată Biblia.
  4. Citim Bblia cu luare aminte.
  5. Citim Biblia alăturând scriptură cu scriptură.
  6. Citim Biblia cu credinţă.

       După cetirea fiecărui verset Biblic, îngenunchiaţi şi vă rugaţi ca să intre cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră şi în faptele voastre.

Dragi cetitori, pune-ţi mâna pe Biblie şi cu Domnul înainte!

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 27