EVREI 11, 3

 

„Toţi cei însetaţi, veniţi la ape.’’ Isaia 55,1

Biblia nu e o fântână încuiată.

Toţi cei însetaţi după cuvântul lui Dumnezeu, veniţi dar fără teamă la fântâna Bibliei şi beţi din cuvântul lui Dumnezeu, cât vă trebue. Luaţi şi beţi cât vă trebue, „fără bani şi fără plată“ (Isaia 51, 1). Beţi — cum zice Sf. Ambrozie — din ambele potire; şi din Vechiul Testament şi din al Noului Testament, pentrucă din ambele îl beţi pe Hristos.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag.  49