EVREI 11, 4.

Răsăritul „Soarelui“ care face lumină

       Cine va bea din apa cuvântului Biblic se va bucura şi de un răsărit sfânt; un răsărit care îşi revarsă lumina peste sufletele noastre.        „Soarele“ — Hristos răsare peste hotarele noastre cele sufleteşti.        Dar Soarele — Hristos răsare nu numai peste hotarele noastre cele sufleteşti ci şi peste meleagurile ţării noastre. Iar binele peste ţaia noastră va veni numai atunci când întreagă va fi plină de cunoştinţa Domnului.        Aceasta este de altcum şi ţinta din urmă a creştinismului şi a tuturor creştinilor vii şi luptători. Cunoaşterea prin cuvântul biblic al Sf. Scripturi a răsăritului celui de sus, a Soarelui — Hristos, care singur face lumină în viaţa noastră. Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 51