De ce se îmbată oamenii la sfinţi, de „ziua numelui?“

— ea n’am citit nicăeri că vre-un sfânt ar fi iubit alcoholul. —

       Ianuarie este luna când mai ales se îmbată de ziua numelui «Iuonii», «Vasilii» etc. O, ce datină păgână este aceasta. Eu am citit mult prin Biblie şi cărţile sfinte, dar nicăeri n’am citit că atare dintre sfinţi ar fi fost iubitor de alcohol. :Sf. Nicolae a fost un sfânt al milei şi milostivirii. Ultimul ban l’a împărţit săracilor. Sf. Gheorge aşişderea a făcut altfel de vitegii decât cele ce se fac pe la crâşme. Ce să mai zic apoi de sf. loan Botezătorul care Încă din pântecele marnei sale a fost vestit ca unul ce nu va bea nici vin nici beutură ameţitoare» (Luca 1, 15). A trăit o viaţă întreagă «cu acride şi miere sălbatică». Sf. loan, împreună cu ceialalţi sfinţi, au fost pilde măreţe despre înfrânare. Atunci de ce oamenii cari le poartă numele ţin cu ori ce preţ să-şi petreacă şi să se îmbete în ziua lor? Pentrucă diavolul a scornit această datină. Este această diavolească datină. Cea mai mare batjocură ce se poate aduce amintirii afnţilor. Eu socot că dacă sfinţii s’ar ivi în lume, ar striga după cei ce le poartă numele: «oameni bunii ori vă purtaţi după numele ce le aveţi, ori vă lăpâdaţi de aceste nume… căci altcum ne batjocoriţi amintirea!»…

Din ,,Lumina Satelor” 1927 Nr.1, Pag.7