EVREI 11, 20

VI. Sabia cuvântului Biblic

  Cuvântul lui Dumnezeu este ca şi o sabie ascuţită. Iar sabia aceasta are două tăişuri. Ea taie totdeauna cu ambele tăişuri. Cu unul răneşte, cu celălalt vindecă,

       „Eu rănesc şi eu vindec, zice Domnul“ (Osia 6, 1).

        Iubiţilor fraţi credincioşi! Fiecare să ştie şi să înveţe a mânui această sabie, după puterile lui.

       Iar „cel ce n’are, să-şi vândă haina şi să-şi cumpere“ — zice Domnul. (Luca 22, 39).

       Ferice de cei cari primesc „tăieturile“ săbiei cuvântului biblic. Şi ferice de cei cari taie cu ea şi pe alţii. Dar, vai, celor cari se poartă cu nepăsare şi cu ură faţă de ea. Ei se vor întâlni odată, cu această sabie, dar în o altă formă, înfricoşată (Apocalips 1, 12, 16).

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 63