EVREI 11, 23.

 

VII. Candela (făclia) cuvântului Biblic

În întunerecul acestei lumini, cuvântul lui Dumnezeu din Biblie este o lumină sfântă care ne arată neîncetat calea vieţii.

              În Biblie este o candelă coborîtă din cer. Este o făclie care luminează calea şi călătoria vieţii noastre.

              Milioane şi milioane de Suflete au păşit spre cer, spre veşnicie, mergând pe drumul arătat de făclia cuvântului biblic.

              Dragă cetitorule ai tu în casa ta şi în viaţa ta candela cuvântului biblic?

              Ferice de tine dacă ai această lumină.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 67