EVREI 11, 5-6

 

III. Focul cuvântului biblic

— Au nu sunt cuvintele mele ca focul ?

                                                                           (Ier. 23,29)

        Biblia este o carte caldă; o carte fierbinte. Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie este cald şi are puterea de a încălzi, de a| aprinde. Biblia are foc în ea. Biblia are un foc care aprinde inima şi viaţa.

       E explicabil să fie aşa, pentrucă autorul Bibliei este Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt este foc, căldură, clocot.

       Un creştin biblic este un om, aprins, veşnic1 înflăcărat pentru cele sufleteşti, veşnic în clocot.

       Răceala credincioşilor de azi vine tocmai pentrucă nu se apropie de Biblie, de focul cuvântului biblic. Nici o altă carte din lume n’are puterea ce o are Biblia de a-1 aprinde pe om, de a-1 încălzi, de a-1 însufleţi şi de a-1 face nebun pentru Domnul şi sufletul său.

       Nici o altă carte nu poate face lucrul acesta, pentru că nici o altă carte din lume n’are focul cel ceresc, focul Duhului Sfânt.

        Tineri, bătrâni, fraţi şi surori, apropiăţi-vă cu toţii de focul cuvântului biblic Ca să luaţi foc, căldură şi mântuire.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 53