Până când nu va crede poporul în Mine, cu toate minunile pe cari le fac în mijlocul
lui?

Numeri c. 14, v. 11.

Cea dintâi Biblie aruncată în foc

       La Ieremia Cap. 36 este cea dintâi Biblie tăiată şi aruncată în foc. De atunci mii şi zeci de mii de Biblii au avut aceeaşi soartă. Mii şi zeci de mii de Biblii au fost smulse în cursul veacurilor din mâinile credincioşilor, fiind sfârtecate şi aruncate în foc.
       Cea mai prigonită carte din lume a fost Biblia. Şi va fi până la sfârşitul veacurilor.
       Dar Biblia a biruit pentrucă milioane şi milioane de suflete s’au îndrăgostit de cuvintele ei şi au iubit-o până la moarte, gata să-şi dea şi viata pentru ea.
       Slăvit să fie Domnul, dragostea pentru Biblie, pentru cuvântul lui Dumnezeu, s’a trezit şi în țara noastră. Facă Domnul Isus ca această dragoste să cuprindă şi să aprindă toată tara românească.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 99.