Aliluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărătească. Apoc. c. 19, v. 6.

„Am fost chemat la Poliţie pentru un furt“…

ascultaţi cu cât curaj şi cu câtă înţelepciune s’a apărat un ostaş din Oastea Domnului în faţa Poliţiei.

       În timpul din urmă, s’au înteţit prigoanele contra Oastei Domnului. Pe semne ispititorul simţeşte primejdia crescând. Oastea Domnului a luat un mare avânt și diavolul nu poate dormi. Dar toate zvârcolirile întunerecului sunt şi vor fi zadarnice. Noi mergem înainte căci cu noi este Dumnezeu. Prigoanele în loc să ne slăbească, ne oţelesc în luptă. Prea târziu te-ai trezit diavole! Suntem acum destul de tari pentru a ne apăra şi a te birui.
       Iată o grăitoare pildă mai jos. Un ostaş din Oastea Domnului ne scrie:
       Cucernice părinte Trifa! Veţi şti, că pe ziua de 25 Mai am fost chemat la poliţie pentru un furt mare. Am furat şi eu vreo 2—3 suflete din mâna lui Satan. Mai multe n’am putut că le păzeşte bine.
        Satana văzând că i-am furat vre-o 3 suflete ştiţi ce a făcut ticălosul?
        S’a dus şi m’a spus la poliţie. Credea că dacă mă duce la poliţie eu am să mă las de furat suflete. El nu ştie ticălosul că mai mult curaj îmi face căci scris este că în lume necaz veţi avea şi vă vor duce pe voi înaintea stăpâtnitorilor, şi eu mare bucurie am avut. Cinste mi-a făcut Domnul lsus Hristos şi nu sunt vrednic să-i mulţumesc.
       lată ce m’a întrebat la siguranţă :
       Domnule eşti înscris într’o sectă?
       Ba. Eu nu sunt înscris în nici o sectă.
       De ce nu vrei să spui? Noi avem dovezi că eşti scris într’o sectă a Oastea Domnului.
       A… a… nu Oastea Domnului, da sunt înscris.
       Ei, şi câţi adepţi sunteţi de toţi în toată ţara?
       Suntem vreo 5— 6 mii. Da mulţi mai sunteţi! Ei, şi aveţi vre-o casă de adunare?
       Avem, Biserica. Domnule, ia spune mi ce rost are Oastea Domnului?
       lată ce rost are, Dumneavoastră vedeţi cei în lume astăzi, tot felul de patimi şi păcate, beţivi, hoţi, curvan, suduitori de cele sfinte şi alte multe şi nenumărate. Noi ostaşii Domnului ne retragem dintre aceste patimi. Dacă ne ducem la biserică nu ne ducem şi pe la crâşmă. Noi ne ţinem de poruncile Evangheliei şi luptăm şi pentru alţii să-i scoatem din păcate şi răutăţi.
        Şi după ce vă luaţi d-voastră aceste Învăţături? aveţi vreun memoria în scris?
        Avem cărţi şi foaia «Lumina Satelor», care ne dă lecţii în fiecare săptămână.
       Daca eşti bun să-mi dai şi mie nişte cărţi să le văd şi eu.
       Cu cea mai mare bucurie, şi la iuţeală am adus cartea cu Oastea Domnului. Trăim vremuri biblice şi vre-o 3—4 reviste din «Lumina Satelor». Acum a rămas să Ie citească şi ce va mai fi voi spune. Bârlad 27 Mai 1929.
Ghe. Berla,
ostaş în Oastea Domnului.

        Am publicat această minunată apărare aşa cum ne-a fost trimisă, din cuvânt un cuvânt o punem aici la foaie ca o mărturie grăitoare despre cum se plinesc şi azi cuvintele Mântuitorului: «Iar când vă vor duce pe voi înaintea dregătorilor şi stăpânirilor, să nu vă îngrijoreţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce trebue să vorbiţi. (Luca 21, 14).
        Răspunsul ostaşului nostru a fost un răspuns al Duhului Sfânt. Curajul lui a fost curajul Duhului Sfânt, înţelepciunea lui a fost înţelepciunea Duhului Sfânt Prin Duhul Sfânt Domnul vorbeşte şi azi cu noi şi ne învaţă ce să grăim.
        Iubitul nostru frate din Bârlad! Primeşte frăţeştile noastre salutări pentru răspunsul ce l’ai dat în faţa Poliţiei. Mai scrie-ne ce s’a ales de judecata «furtului» tău. Dumnezeu să-ţi ajute să mai poţi «fura» suflete. Ce bine ar fi să fie plină ţara de astfel de «furturi» (dar e plină de altele),
Articol din «Lumina Satelor» 1929 Nr.24 pag.6