Fiţi pe pace! Nu vă temeţi de nimic: Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v’a pus pe ascuns o comoară în saci. Facere c. 43, v. 23.

Urma va alege.

       Doi oameni se duseră în pădure să taie lemn de clădit. Unul era un om credincios, cu râvnă pentru cele sufleteşti; celalalt era din mulţimea cea mare a necredincioşilor.
       Doborând un arbore, cel necredincios zise: ,,vezi frate dragă așa e şi cu viața noastră vine moartea, ne doboară jos şi s’a gătat cu viaţa noastră… nimica s’alege de noi“ …
       O, fratele meu — răspunse credinciosul — nu-i adevărat că viaţa noastră se gată pe nimic când vom muri. Vezi tu arborele acesta l-am doborât jos, dar abia acum dupăce l’am tăiat, se va vedea de ce treabă este bun. A bia acum vom vedea de este sănătos şi bun de clădit, ori este buturos şi bun numai de foc.
       Aşa e şi cu noi. Când va veni săcurea morţii şi ne va doborâ, atunci se va vedea ce fel de „pomi“ suntem: „sănătoşi“, ori „buturoşi“. Atunci se va vedea de suntem „de folos“, ori de „aruncat în foc“.
       „Iată săcurea stă la rădăcina pomilor“ [Matei 3, 10). Cum se va afla pomul vieţii tale, iubite cetitorule??
Articol preluat din Calendarul Lumina Satelor 1929 pag. 72