Luca 12, 16

 

Domnul iar a spus odată
pilda unui om bogat
cărui țarina-i rodise
mult, cît nu s-a așteptat
și-a tot strîns, de n-avea unde
să mai pună cît avea
și să-și facă noi hambare
să le umple - se gîndea.

O, nebunule-a zis Domnul -
noaptea asta ai să mori
și-astea toate-au să rămînă
la niște risipitori...
- Vai de lacomii ce umblă
după-averi lumești mereu
și nu caută să-și adune
bogății la Dumnezeu...

Lacomii cei care tot adun și-adun
au un duh satanic și un gînd nebun
în curînd i-nghite iadul fioros
- și ei tot n-ascultă glasul lui Hristos.

Traian Dorz
https://www.poeziitraiandorz.ro/4695-Luca-12-16 

Fratele Traian Dorz – Vol. Biblia Versificatâ