Genesa 3, 8

Iată-i pe Adam și Eva
alungați de Tatăl Sfînt
pentru că, în fericire,
au călcat al Lui Cuvînt
șarpele cel rău Satana
i-a-nșelat și i-a făcut
să n-asculte de porunca
dată lor de la-Nceput.

Din toți pomii din grădină
ei puteau mînca mereu
doar din unul n-aveau voie
și-i oprise Dumnezeu
șarpele-a-nșelat pe Eva
cu gînd rău și glas mișel
Eva a făcut păcatul
și-Adam l-a făcut și el.

Cînd asculți de șarpe cazi în greu păcat
vai de cel ce-ascultă glasul lui spurcat
șarpele aduce iadul fioros,
- singura salvare-i numai în Hristos.


Fr. Traian Dorz