Cîntări Luptătoare

- Eu n-am vrut să scriu versuri, poeme și cîntări
ce gîdilă urechea și inima o-nmoaie
ci-am vrut să rup zăvoare, am vrut să sparg cărări
spre Cer și libertate, din iad și din noroaie.

Am vrut să-mbrac oștire cu număr nesfîrșit
din fiecare carte să-mi plece o coloană
de luptători cu suflet și braț nebiruit
pornind să spargă încă o linie dușmană.

Din orice gînd să-mi iasă o sabie țintind
în cuib viclean de șarpe, în inimă de iudă
și-n mînă de satană ce umblă uneltind
să fure munca celui ce plînge și asudă.

N-am vrut să strig cuvinte, ci-am vrut să trag săgeți
puternice și multe cu negreșită țintă
am vrut să sun alarma, am vrut să rup peceți
am vrut să-mpiedic răul să fure și să mintă.

Cîntarea-i numai forma sub care-mi ies plecînd
ostașii-acestei lupte de-un suflet și-o credință
ca oricîți sînt, să meargă coloane rînd pe rînd
să lupte-n orice parte spre-aceeași biruință.

... O, dragi cîntări a mele, plecați cum v-am dorit
în linii largi de luptă pe-ntins din zare-n zare
și nu mai stați din drumul viteaz și strălucit
decît cînd o să sune Cereasca Încetare.

Luptați să nu ajungeți în mînă la vrăjmaș
și-ajunse, nu-i dați sprijin în lupta lui vicleană
păstrați-vă și scutul și spada de ostaș
nălțînd Solia Sfîntă și-n tabăra dușmană.

Plecați-mi, rînduri sfinte, mai multe an cu an
mai îndrăzneț, mai sigur, mai ager în mișcare
cu fiece săgeată să-nfrîngeți un dușman
- așa să vă găsească Hristos pe fiecare!