Două drumuri sunt pe lume

cu Culiță Mihăila | Din comorile Oastei Domnului

          Aşa a rînduit Dumnezeu ca mântuirea să fie un lucru foarte simplu, la îndemâna tuturor, la înțelegerea al priceperea tuturor.
          Biblia ne arată un hotar lămurit între mântuire și pierzare pentru ca tot omal să vadă calea mântuirii și să apuce pe ea, ferindu-se de cea rea a pierzării.
          Dar diavolul înșelătorul cel mare a lucrat și aici, învățându-l pe om să se sfătoșească în fel şi chip pentru a dibui la acest hotar, neapucând calea mântuirii.
         Să cercetăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta și cum se sfătoșește omul.
          Biblia spune categoric că sunt numai doi și numai două, între cari omul trebuie să aleagă. Cuvântul lui Dumnezeu spune categoric că sunt numai doi:
Dumnezeu şi diavolul.
          Omul trebuie să aleagă între Dumnezeu şi deavolul, caci al treilea nu mai este. Precum spune cuvântul lui Dumnezeu: „Nu puteți slugi și lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Matel 6, 24).
          Dar creştinul de lume, ce face? – crede nesocotitul, că poate slugi și lui Dumnezeu și lui Mamona. Crede că poate plăcea și lui Dumnezeu și lui Mamona. Şi cu înșelăciunea asta pierde mântuirea
         Biblia ne spune și în alt loc că sånt numai doi:
Hristos şi Veliar.
         Ce legătură are Hristos şi Veliar? – Ne întreabă cuvântul lui Dumnezeu (ll Corinteni 6,14). Dar creştinul din lume crede că poate face această legătură, umblând și slugească și lui Hristos şi lui Veilar. Şi cu înșelăciunea aceasta pierde mântuirea.
          Biblia spune categoric sunt numai două:
Calea Vieții şi Calea Morții
          ,,Iată pun în fața voastră Calea Vieţii şi Calea Morții: alegeți!” (Ieremia 21, 8) – spune clar și lămurit cuvantul lui Dumnezeu. Însă creştinul de nume ce face? – crede nesocotitul că între aceste două căi, mai este o a treia cale şi amăgindu-se cu înșelaciunea asta, ajunge în fundul iadului.
          Cuvântul lui Dumnezeu spune lămurit că sunt numai două:
Cerul şi ladul.
           Din acestea două, omul trebuie să dobândească pe unul şi să piardă pe celălalt. Însă creştinul de nume, umblă să afle al treilea loc între cer ăi iad și pe urmă pierde cerul.
           Cuvântul lui Dumnezeu ne spune categoric că în cele sufleteşti sunt mumai două direcții:
Sus spre Golgota sau jos spre iad.
          Cu sarcina păcatelor noastre, neducem ori în sus spre Golgota, ori în jos spre iad. Ori în sus spre mântuire, ori în jos spre pierzare. A treia direcție, în cele ale mântuirii sufletești, nu există! Dar creștinul de nume tocmai pe această direcție o caută, și cu ea, ajunge în iad.
           Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sufletește sunt numai două uși:
Uşa cea strâmtă și uşa cea largă.
           Intrați pe poarta cea strâmtă, caci largă este poarta ce duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta…. ce duce la viață și puțini cei ce o află’ (Matei 7,13-14).
          Pe una din acestea două trebule să apuce ori ce om. Însă creștinul de lume ce face? Crede că între aceste două uși mai este și o a treia ușă. și cu credința asta înșelătoare ajunge tot la iad.
          Biblia spune categoric că sunt numai două:
Moartea şi viaţa.
          Însă creştinul din lume, umblă să facă și pe mortul și pe viul. Și astfel ajunge un ,,mort ce trăiește” (Apoc. 3.1) pierzându-și viața și mântuirea.
          Biblia spune categoric sunt numai două:
Binele și răul.
          Însă creştinul din lume umblă mereu și amestecă binele și răul, trezindu-se pe urmă, în valurile răutăților și pierde mântuirea.
           Biblia ne spune că sunt numai două:
Lumina și întunerecul.
          Dar creştinul de lume umblă mereu amestecând întunerecul cu lumina, dar se trezește pe urmă în bezna iadului.
          Biblia ne arată că sunt numai două direcții de mântuire:
Stânga şi dreapta.
           Dar creştinul din lume umbla să păşească cu un picior pe calea cea de stânga și cu celălalt pe calea cea de dreapta. Şi cu păşirea aceasta se trezește la urmă, în iad.
           Cuvântul lui Dumnezeu spune apoi categoric că la sfârșit, în ziua judecăți, toți oamenii vor fi împărțiți în două cete:

Oile şi caprele.
           Însă creştinul de nume, crede că poate trăi în lume capră la sfårşit să moară ca oaia din turma lui Hristos. Dar această amăgire îl aruncă pe totdeauna în turma caprelor.
           Dragă cetitorule, eu te întreb cum stai tu cu acești doi și două pe care le spune Biblia? Judecă drept, nu te minți pe tine însuși și nu umbla să minţi pe Dumnezeu. Lasă-te de dibuiala între cei doi și între cele două – și te întoarce îndată la Dumnezeu până mai ai timp.

Glasul Dreptății 02,01,1938 Nr.1 pag.4