SĂ NE ADUCEM AMINTE DE SFINŢII NOŞTRI ÎNAINTAŞI

115 ani de la nașterea fratelui nostru Ioan Marini

 

       „Pilda vieţii lui minunată şi strălucită va rămâne nemuritoare, iar jertfa sa alături de a Părintelui Iosif şi de a celorlalţi  fraţi cu care a muncit şi a suferit alături va rămâne la temelia Oastei Domnului pe totdeuna. Nimeni nu va putea vorbi despre istoria începutului acestei minunate Lucrări evanghelice fără să pomenească despre partea fratelui Marini care a fost printre cele mai dintâi şi mai frumoase dăruiri aduse Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, al Cărui martor credincios a fost el până la moarte. Despre fratele Marini vor mărturisi veşnic toate urmele lui sfinte printre fraţi, toate predicile sale nemuritoare, toate scrierile din foile, din cărţile, calendarele şi cântările rămase după el.”

Fericiţii nostri înaintaşi – Traian Dorz

 

 

Nu fi un steag arătător de vânt,
şi nu primi uşor orice cuvânt.
Rămâi statornic până la sfârşit
în ceea ce Domnul ştii c-a poruncit.

Nu fi ca plopul ce tremură la orice adiere,
când vrea ispita inima şi cugetul ţi-l cere.
Ori când vreun vântişor de prigonire bate,
tu ţine Spada de-ncercare şi răzbate !

Căci numai peştii morţi sunt duşi în jos de ape,
tu fii ca un Stejar ce neclintit rămâne.
Adevarat! E greu sa te lipseşti de toate,
să-nfrunţi furtuni , dureri şi frământări de moarte.

Dar ştiu că-Mpărăţia nu unor pierdevară
se va da… ei vor fi daţi afară…
Tu fii ca Stânca în valuri neclintit,
ca Muntele Statornic şi-n veci Nebiruit !

  • I. Marini