Sfinţirea trupului nostru (I Tes. 5, 23)

       Ah, aceasta se pare un lucru nespus mai greu pentrucă trupul de moarte (Romani 7,24) pe care îl purtăm cu noi, este atât de lesne supus păcatului şi în lumea aceasta robită stricăciunii, atât de multe sunt primejdiile care ne pasc.

       Şi totuş, Dumnezeul Puterii, are puterea să ne sfinţească, şi ne va sfinţi EI Însuş, pe deplin. EI va înoi trupul acesta, făcându-i asemenea trupului slavei Sale, căci are puterea s’o facă… (Filip. 3,21). Şi tot ceiace acum este moarte, slăbiciune şi întunerec în noi, încurând va fi înghiţit de vieaţă, de putere şi de lumină, astfel că atunci când se va arăta El, vom fi ca El (I Ioan 3,2). Atunci şi păcatele noastre se vor face albe ca zăpada (Isaia 1,18).

       Slavă, Slavă veşnică Numelui Tău sfânt, Isuse Domnul şi Mântuitorul nostru, pentru nădejdea aceasta vie pe care o avem în Tine. Ştim că dupăcum. Tu înainte de Înviere ai avut un trup iar după aceia ai avut un trup nou — ne vei schimba şi pe noi în acelaş fel. Dar până atunci fă Tu, ca în duhul nostru, în sufletele noastre şi în trupurile noastre, sfinţenia Ta să lucreze cât mai mult adevărata sfinţire.

Articol din Calendarul Isus Biruitorul 1948 pag. 27

Nu numai dorind

    Nu numai dorind izbînda vei ajunge s-o atingi

ci luptînd cu preț de sînge și de lacrimi ai să-nvingi.

    O Isuse, o Isuse fă-mă să-Ți urmez cu dor

să nu fiu numai cu vorba ci cu fapta-mplinitor.

    Nu numai cîntînd credința dovedești c-o ai deplin

ci trăind în ea cu fapta și cu sufletul creștin.

    Nume pot avea și răii și se pot făli că-l au

însă pilda și trăirea și sfințirea vieții n-au.

    Dacă știm că neascultarea e din primul nesupus

știm că ea blestemul morții și osîndei l-a adus.

    Duh al ascultării Sfinte ce-Adevărul ni l-ai dat

Drumul sfînt lăsat de Tine fă-ni-l dulce și umblat.

    Dă-ne rodul ascultării scump și dulce și smerit

fără care niciodată n-a fost nimeni mîntuit!

 Fratele Traian Dorz – Vol. Cântări de Drum