Prorociile despre patimile si moartea Mantuitorului

Timp de 3 ani cât a stat Isus pe pământ, a făcut multe semne şi minuni, să dovedească oamenilor că El este Fiul lui Dumnezeu şi trimisul cerului să ne izbăvească pe noi din robia pierzării. Insă cea mai mare minune care adevereste dumnezeirea Mântuitoralui, sunt prorociile Vechiului Testament. Cu 1000 de ani înainte de venirea Sa în lume, prorocii au profetit cu de amăruntul toată viata Mantuitorului. Indeosebi patimile Mântuitorului sunt profetite în colori atât de vii. încât par’că ceice le-au scris le au văzut si ei aievea. Prorocii au descris viata Mântuitorului cu insuflare dela Duhul Sfânt.
Ceice aveti Biblia vă rog să cititi acum in săptămâna patimilor, următoarele locuri insemnate mai jos (ceice n’aveti Biblie, vedeti că trebue să stați acum pe loc ca şi un plugar ce n’are plug; un creştin fära Biblie e ca un meseriaş fără unelte de lucra, ca o cătană fără de puşcă şi ca un călător fåră de cale).
Cetiti psalmii 21, 34, б8, 108, 69, 85, 53, 139, 90. In unii din acesti psalmi sunt si <blestemuri» cum zic femeile. In aceste <blestemuri» prorocul David a väzut şi a pus pedepsele ce-i aşteapta pe cei cari au råstignit pe Mântuitorul. Sunt câtiva creştini dare s’apucă să blesteme pe deaproapele lor cu aceşti psalmi. Oh! ce ratăcire sa blestemi cineva tocmai patimile Mântuitorului!
Cetiti la prorocul Isaia cap 52 cea mai minunată prorocire despre patimile Mântuitorului. Cetiti si la Isaia cap 22 vers 13-15, Isaia cap 50, vers 4-11, leremia 11, 18-20, Zaharia cap 11, Eşire cap 12 vers 1 -11, Sofronie (Tefania) cap 3, vers 8-9, Isaia cap 61, leremia 81, Facere cap 22.
In legatură cu patimile si moartea Domnului cetiti şi locurile dela Galateni 6, 14, Romani 5, 6, I Corinteni 1, 18, I Corinteni 5, 6, Romani 6, 8, I Timotei 2, 5, ep I loan 2, 1, epistola I loan 1, 7.

 

Parintele Iosif Trifa – Lumina Satelor Nr.14 din 28/03/1926

Recomandate