,,Leagănul” şi ,,patul” Mântuitorului.
El a fost cel mai sărac” Om din lume O rugăciune la
patul unui bolnav nemultumit.

       Scumpul nostru Måntuitor. El a trăit treizeci si trei de ani pe pământ ca cel mai sărac om. >Căci cunoaşteti harul Domnului nostru Iisus Hristos că deşi era bogat totus s’a făcut sărac pentru voi. Ca voi prin sărăcia Lui să fiti Imbogătiti. (Il Corinteni 8, 9)
       Când s’a coborât din lumina cerului, Domnul n’a avut adăpost de cât un grajd. lar ca >leagăne< o iesle. Nici măcar paele din iesle nu erau ale Lui. Cei treizeci si trei ani, i-a trăit fără casă şi fără masă.
       lar la moarte, I-s’a dat un pat de lemn: Crucea. Acest pat era căptuşit cu ură, iar ca perină avea batjocura. Ieslea >leagăn<, Crucea >pat< – asta a fost odihna Domnului.
       lar noi păcătoşii ne mai plângem de sărăcie, de lipsuri, de năcazuri…
       Pastorul dela Davos, (Elvetia), spunea Intr’o predică despre un bolnav pe care nu-l putea mângăia nicicum. Suferea de doi ani şi se plângea Intr’una că nimenea nu sufere ca el.
       >Ai Incercat să te mângăi şi prin rugăciune de multumită ?< – l’a ntrebat pastorul.
       >Atâta mi-ar trebui; să şi multumesc pentru atâta năcaz<…
        – >Atunci te rog să mă lași pe mine să mă rog In numele tău<. Şi a Inceput pastorul: >Doamne, Dumnezeule! Eu cel care stau pe acest pat sunt un om bołnav şi necăjit. Sufăr de doi ani de zile. Dar Iti multumesc şi pentru aceasta. Căci Tu Dumnezeule Te ingrijeşti de mine. Mi-ai rânduit căsuta aceasta, patul acesta şi o mamă bună care mă Ingrijeşte. Eu mă gândesc la Tine, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, că Tu n’ai avut nimic. Nici casă nici masă… Iar când ai murit, oamenii Ti-au făcut – drept pat – o Cruce tare de lemn. Şi dacă mi-ai rânduit o mamă care mă iubeşte şi mă Ingrijeşte, Tu Doamne ştii ce dar este acesta căci şi Tu ai avut o Mamă bună care a plâns lângă crucea Ta şi Te-a mângăiat<…
       Destul… destul, strigă bolnavul plângând cu amar… şi din clipa aceia nu a mai cârtit contra soartei ci a multumit lui Dumnezeu pentru toate.

.

Sibiu 07/04/1935 Isus Biruitorul Nr. 15