În această Noapte Sfîntă, lîngă Staulul Divin să se-nchine cu credință vine tot ce e creștin de pe tot întinsul lumii orice suflet credincios vine-acum să-ngenuncheze lîngă ieslea lui Hristos căci din marea Lui iubire pentru noi S-a Întrupat spre-a aduce mîntuirea lumii ce zăcea-n păcat și să scoată la lumina harului neprihănit pe toți cei ce-n întuneric veacuri multe-au rătăcit. Împrejurul Ieslei Sfinte unde stă, Copil, Isus inimile tuturora închinîndu-se supus, Îi aduc al mulțumirii și-al iubirii sfînt fior împreună toți unindu-și glasul și cîntînd în cor: Lîngă ieslea minunată ne-adunăm lin colindul Sfintei Nașteri colindăm doarme Fiul lîngă-al Maicii sîn duios soare dulce pare Fața lui Hristos. Doamne, Doamne și noi Ție ne-nchinăm lin colindul Sfintei Nașteri colindăm. Cîntă îngerii Osanei imnul sfînt slavă Ție-n Cer și pace pe pămînt cîntă și păstorii cîntec fericit slavă Ție Sfînt Mesia Mult Dorit. Cîntă magii aducîndu-I darul lor slavă Ție Împăratul tuturor, cîntă steaua cu lumină peste Cer slavă Ție Soare Veșnic – lerui ler. Cîntă Cerul și pămîntul Sus și jos slavă, cinste și-nchinare lui Hristos – numai Maica simte semnul profețit umbra Crucii peste Fiul adormit.

Și noi, Dumnezeul nostru, de-acest Praznic Luminat Te rugăm s-aduci pe lume tot ce îngerii-au cîntat tot pămîntul să ajungă plin de-al păcii sfînt fior calda ei bunăvoire las-o-n suflet tuturor. Între-ai Tăi fă unitate, – fă s-ajungem să-i vedem una toți, cîntînd în jurul ieslei de la Betleem izbăviți de tot ce-i zbucium și-ntristare între frați să nălțăm cu toți spre Tine inima despovărați. Adă Doamne ziua-n care lumea-ntreagă-un singur cor – într-un singur Mare Praznic Fericit al tuturor – să înalțe către Tine într-un cuget și-ntr-un gînd și-ntr-un glas cu cei din ceruri, Imnul Nașterii, cîntînd: Nașterea Ta Hristoase Dumnezeul nostru răsărit-a lumii Lumina Cunoștinței întru Dînsa cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învățat să se închine Ție Soarelui Dreptății și să Te mărească pe Tine.

Fratele Traian Dorz din Vol. Cantarea Anilor