„Hotărăşte-te împărate, de vrei pace ori războiu?“

o întâmplare din istorie cu mult înţeles sufletesc.

 

       Istoria ne-a lăsat o întâmplare cu mult înţeles sufletesc. Pe la anul 160, înainte de Hristos, Romanii ocupaseră Siria, unde domnia regele Antioh al 4-lea, Epifanul Insă regele Antioh, tărăgăna mereu predarea ţării umblând să câştige timp. Atunci Romanii trimiseră o delegaţie care să aducă un răspuns hotărât.   

       Delegaţia sosind în faţa lui Antioh, trimisul Romei luă suliţa unui soldat şi făcând cu ea de jur împrejurul regelui un cerc pe nisip, astfel grăi: împărate Antioh ! noi suntem trimişi să ducem la Roma un răspuns hotărât… deci, hotărăşte-te şi declară, de vrei pace sau războiu?… din acest cerc nu vei eşi până nu vei . da un răspuns hotărât.

       Regele Antioh, dându-şi seamă că nu o mai poate duce cu tărăgănările, se declară pentru pace.

       Ce adânc înţeles sufletesc este în această istorie! Să şti, dragă cetitorule, că şi tu stai încunjurat într’un astfel de cerc. Evanghelia trage în jurul tău acest cerc şi te întreabă: omule, vrei pace, ori războiu?… vrei să ai pace cu Dumnezeu, ori vrăşmăsie cu El?…

        Pacea cu Dumnezeu o dă scumpul nostru Mântuitor şi Jertfa Lui cea scumpă (Coloseni 1,20), iar vrăjmăşia o dă lumea căci »prietinia acestei lumi este în vrăşmăşie cu Dumnezeu… cine vrea să fie prietin cu lumea, se face vrăşmaş cu Dumnezeu« (Iacob 4, 4 şi 1, loan 2, 15).

       Între aceste două trebue să te declari şi tu: cu Dumnezeu, ori cu lumea… cu EI ori contra Lui. Evanghelia te întreabă categoric, precis: vrei pace ori războiu? Cu nici o trăgănare, cu nici o ocoşală, cu nici o »cale de mijloc« nu poţi scăpa de întrebarea asta, căci Domnul Isus a spus precis: »cine nu este cu Mine, este contra Mea« (Mateiu 12, 30).

       Dragă cetitorule! Uită-te bine că şi tu eşti într’un cerc ca împăratul Antioh. Evanghelia aşteaptă răspunsul tău… ceriul aşteaptă răspunsul tău. O nu mai zăbovi, fratele meu sora mea. Ai stat destul în vrăşmăşie cu Dumnezeu şi vezi că nu ţi-a mers bine. Predă-te Domnului şi primeşte pacea Lui cea scumpă şi dulce şi viaţa ta îndată se va umplea de binecuvântări.

       Trebue însă să mai şti un lucru. Pacea cu Dumnezeu o dă războiul cu diavolul şi ispitele lui. Cine vrea să aibă pace cu Dumnezeu trebue să intre în războiu cu vrăşmaşul diavol. Cine fuge de acest războiu şi nu intră în el, acela nu poate avea o pace adevărată şi statornică.

        Fă pace cu Dumnezeu intrând în războiul cel sufletesc pe care l-а pornit Oastea Domnului.

 

Articol preluat din ziarul  Oastea Domnului Nr.2 Pag.3 1930