Ce scrie o revistă rusească
Despre mişcarea Oastei Domnului
Biserica ce s’a refugiat (emigrat) din Rusia scoate o revistă intituială «Za Tercovi» -Pentru Biserică. Această revistă, a publicat un articol foarte eloglos despre Oastea Domaului, pe care, traducându-l pe românește, îl trimit pentru draga noastră foaie <Isus Biruitorul
Preotul losif Trifa din Sibiu (Transilvania), curând după război, s’a adresat cu un apel către pravoslavnicii creştini din România – chemându-i pe ei la unire. Astfel a fost pusă temelia ‘Oastei Domnului».
Această mișcare duhovnicească se silește pentru însănatoșirea morală a fiecàrui individ aparte, pentru reinvierea vieții creștine pe baza Sf. Scripturi, Sf. Tradițiuni şi a scrierilor sfinților Părinți.
Ostașul, înainte de toate, este un creștin pravoslavnic nu numai după nume, dar și după fapte, el trebue sa cunoască bine învățătura bisericească. Intrând în Oasle>, omul se leapădă de patimile sale și de toate smintelele vieții de azi. El, ca un creștin activ, în mijocul grijilor pentru påinea cea de toate zilele, este ocupat cu autoeducația sa, studiind Sf. Scriptură, cetind cărți folositoare, regulat cercetând biserica, și are grijå pentru întărirea în credințîă a fratelul sau celui slab la suflet, și-l întoarce pe cel rătăcit către cunoștința Adevărului. Cแ un cuvânt,- Oastea este o armă duhovnicească, pravoslavnică, care duce lupta împotriva păcatului, – ca să capete mântuirea și împărăția lui Dumnezeu. Toți membrii aceștei Oști sunt egali în înțelesul deplin al cuvântului! Toți sunt cuprinşi de o dorință de a ști să citească,一pentru a cunoaşte Sf. Scriptură. Cei cari știu să citească îi învață carte pe acei
neștiutori, – pentru a-L proslavi pe Dumnezeu.
Siogurul statut al acestei Oşti este Sf. Scriptură si sf. Traditie. Înainte de intrare în Oaste are loc un fel de instrucție, regulată, frecventare a adunărilor Oastei și exercițiu de ascultare. În mijlocul ostaşilor, preotul se simte ca un adevărat conducător, și în privința morală și socială și chiar materială, ei întru totul sunt ascultători de preot. Armonizarea claselor soclale si diciplina, intemeiată pe ascultare, contribแe la progresul «Oastei» și la lățirea ei. Te atrage această «Oaste
prin chipul vieții cei curate a ostașilor ei.
Sf. Sinod al Bisericei Române, Pravoslavnice a binecuvântat această mișcare cu condiția, ca ostaşii pretutiadenea să fie conduşi de către preoți.*)
(Dar tocmal preoții cei așteptați şi doriți zăbovesc cu această datorie păstorească,
și paguba în Biserica lui Hristos din pricina aceasta se face mare.- Că preoțimea nu-şi cunoaşte şi aici chemarea sa…) Pr.VI P
Grupurile separate ale acestor oştiri au steagul lor, care se sfințește cu o mare solemnitate. În centrele cele mari pentru ostaşi se organizează şi lectii speciale si filme religioase. Convorbiri teoretice şi practice, cântări și filmări religioase, totul la un loc atrag poporul.
Centrul vieți este slujba dumnezească. Toți ostaşii, regulat frecventează biserica (lipsa din biserică se scuză numai în caz de boala). Fiecere ostaş trebue sä știe unele cântäri bisericești, şi deaceea lesne se introduce cântarea comună în biserică.
Ostaşii se manifestă nu numai în regiunea sa, dar cercetează bisericile şi din alte părti, organizând adunări de luminare a credincioşilor,
Oastea desfăşură şi binefacerea, ajutând pe cel lipsiti, si mai cu seamă pe orfani.
În România, se recunoaște de către mulți – că mişcarea Oastea Domnului – este un fenomen statornic, sănatos și actual. Ea aduce cu sine întărirea credinței în popor și desteptarea maselor,-pentru o activitate vie bisericească.
Pr. Vladimir Popovicl, ostaş-Basarabia. – Iisus Biruitorul August 1936