Ascultaşi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul meu. Ieremia c. 7, v. 23.

„Un început de lumină“…
— un sat întreg a intrat în Oastea Domnului. —

       Sub titlul de mai sus gazeta «Beiuşul» din Beiuş scrie următoarele: În atmosfera (zarea) încărcată de volbura păcatelor, se desprinde totuşi un început de lumină.
       Pilda Americanilor şi îndeosebi a Englezilor de a se dovedi creştini între toate împrejurările vieţii lor, începe să fie urmată şi de alte popoare. Se înfiinţează diferite societăţi cu scopul de a îndruma viaţa popoarelor în făgaşul creştinesc…
       Pentru desrădăcinarea multor năravuri rele s’a pornit şi la noi o mişcare ce dă rezultate îmbucurătoare Un modest preot, I. Trifa, îşt pune în slujba creştinismului tot capitalul său intelectual, {toată averea minţii sale) tot sufletul, toată inima şi toată gândirea sa. Acum trei ani a început să scoată la Sibiu «Lumina Satelor» ocupânduse de evanghelizarea satelor noastre. În cadrele frumoaselor articoli cu tălmăciri din sf. scriptură, a îndemnat norodul să se leapede de sudălmă, băutură şi alte apucături rele. Glasul n’a sunat în pustiu, ci mulţi iau urmat. Şi din aceşti buni creştini s’a format «Oastea lui Hristos», care la rândul ei lucrează fără preget la înfăptuirea unei vieţi creştineşti adevărate.
Ideile bune traduse în fapte au o înrâurire mare asupra creştinilor. Căci e «foamete pe pământ, dar nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete de a auzi cuvântul lui Dumnezeu».
       Foametea aceasta e lăţită. Din toate părţile sună trimbiţele de chemare pentru cuvântul lui Dumnezeu şl fâşiile de lumină cad asupra multor capete, cari se încălzesc de zarea ei.
       O astfel de zare a căzut şi asupra credincioşilor din Botean, sat la marginea Bihorului. Aici zarea a învăluit cu puterea ei nu un ostaş ori doi de a lui Hristos, ci pe toţi creştinii, cari au făcut juruinţă de a nu mai înjura, nici bea. Preotul misionar al eparhiei Orăzii Mari şi directorul academiei teologice Dr. Andrei Mager pogorându-se între credincioşii din Botean, după serviciul religios, le-a ţinut o înflăcărată predică şi i-a invitat să intre în societatea «Oastea lui Hilstos». Îndată un număr de 40 de creştini au ieşit din mulţime şi cu mâna ridicată a depus făgăduinţa că vor sluji lui Hristos. Părintele Mager le a prins îndată pe pept o cruce aurită care este semnul (medalia) societăţii.
       E o îndoită biruinţă aceasta. De o parte e reinoirea sufletului creştinesc, de altă parte o lovitură dată sectarilor care cred că numai prin credinţele lor poate cineva să nu înjure şi să nu bea. E un început de lumină acesta în săraca noastră viaţă creştinească.
       Apostoli ai neamului, şi samarineni milostivi! În drumul ce mergeţi luaţi cu voi «Lumina Satelor» precum şi «Cetirile şi tâlcuirile din Biblie». «Evangheliile Duminecilor» şi «Pildele şi învăţăturile Mântuitorului» ale părintelelui Trifa deschideţi-le şi cetiţi-le de câte ori veţi găsi un creştin căzut în păcate, ca lumina lui Hristos să lumineze pe tot omul.
Articol din «Lumina Satelor» 1925 Nr.15, psag.1