Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii. Iacov c. 4, v. 12.

„Sabia“ unui împărat.

       În anul 1547 a fost încoronat ca rege al Angliei, Edvard al IV-lea.
       În ziua încoronării, i sau adus trei săbii ca o închipuire a celor trei regate pe cari le avea Anglia de atunci şi pe cari tânărul rege urma să le cârmuiască.
       „Mai. lipseşte o sabie“, zise regele în clipele încoronării. Toţi curtenii se tulburară la auzul acestor cuvinte şi începură a se întreba, ce sabie mai lipseşte. Atunci regele zise: „Mai lipseşte Biblia, sabia Duhului Sfânt… să o aduceţi aici şi să o puneţi în fruntea celorlalte trei, căci fără această „sabie“ nu voiu putea cârmui împărăţia“…
       Cuminte răspuns, căci scris este: „Îmbrăcaţi-vă întru toate armele lui Dumnezeu ca să puteţi sta împotriva mesteşugirilor diavolului… încingeţi-vă mijlocul vostru cu adevărul, luaţi pavăza credinţă, coiful mântuirii şi sabia Duhului sfânt“… (Efeseni 6, 11—17].
       Pe această sabie a avut-o regele Angliei şi această sabie ne trebue şi nouă.
,,Calendarul L. S.’’ 1927, pag, 89