Este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos. I Tim. c. 2, v . 5

R u g a ţ i – v ă ş i l u c r a ţ i i

       Am pus şi anul acesta chipul de alături în fruntea Calendarului nostru. Acest chip înseamnă că rugăciunea — şi viaţa cea curată — coboară darul şi binecuvântarea ceriului de sus peste lucrul manilor noastre. Fără acest dar, toată truda noastră este zadarnică.
       Toată truda ta, iubite cetitorule plugar, este zadarnică dacă pe urma plugului tău nu se coboară darul ceriului de sus cu vreme potrivită. Seceta — şi celelalte urgii — din anul trecut ne arătară încăodată că plugul nu poate face nimic fără darul cerului de sus. Să atragem acest dar prin rugăciunile noastre şi viaţa noastră cea curată şi curăţită de păcate şi răutăţi. Vremea ce o petrecem în rugăciune nu e o vreme perdută. E cea mai scumpă vreme a vieţii noastre. Prin rugăciune ÎL pogorâm pe Domnul şi ajutorul Lui în toate lipsurile vieţii noastre sufleteşti şi trupeşti. Rugaţi-vă şi lucraţi!!
Articol preluat din ,,Calendarul L. S.’’ 1929, pag, 35