LUNA MAI TATĂL ATOT-ŢIITORUL (Atot-puternicul)…
Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl ‘vostru cel ceresc este desăvârşit. Mat. c. 5, v. 48.

Rugăciunea muncitorului creştin
= Iată rugăciunea muncitorilor italieni de 1 Mai: =

       Isuse, Stăpânul lumii, care te-ai făcut dulgher la Nazaret supunându-te legii muncii, câştigându – ţi cu mâinile Tale pâinea cea de toate zilele, Te recunoaştem şi Te declarăm de modelul şi Binefăcătorul nostru.
       Tu ai proclamat egalitatea tuturor oamenilor în faţa lui Dumnezeu şi astfel ai rupt lanţurile cu care erau legate mâinile muncitorilor. Tu ne-ai mântuit de două ori: în vieaţa viitoare şi în vieaţa de pe pământ. Ne-ai mântuit şi vieaţa sufletească şi vieaţa trupească.
       Sărbătorind ziua muncii, noi muncitorii creştini, socotim că e de datoria noastră să ne aducem în primul rând aminte de marile Tale daruri ce ni le-ai dat şi pe cari atâţia dintre noi nu le cunosc. Pentru toate acestea îţi mulţumim din toată inima noastră.
       Fă Isuse, Doamne, ca lumina Harului Tău să lumineze totdeauna lumea muncii, căci religia Ta e condiţia unei păci durabile, întemeiate pe dreptate şi libertate. Amin.
Articol din «Calendarul Isus Biruitorul» 1948 pag.55