Iacov c. 2, v. 22.

Biblia—Pomul Vieţii

In. Africa este un pom vestit, pe care băştinaşii de pe acolo îl au ca pe o adevărată binecuvântare cerească. Acest pom’ dă tot ce trebue omului ca să poată trăi. Un astfel de pom binecuvântat este şi Biblia Ea este un pom al vieţii care dă tot ce trebue vieţii. De este cineva flămând cu sufletul să meargă la Biblie, să se sature cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu (Matei 4, 4). De este cineva bolnav, în Biblie află leac. De simte cineva că-i lipseşte ceva, în Biblie va afla tocmai ceea ce-i mai lipseşte. Biblia este pomul binecuvântat de roade, care ne dă tot ce trebue vieţii noastre celei sufleteşti.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 85