Efeseni 4, 13.

I. Pâinea cuvântului Biblic

    Biblia este o hrană ce vine de sus din cer. Ea este o; „pâine“ ce vine de sus din cer. Şi ca atare Biblia nu trebue numai citită ca orice altă carte, ci ea trebue mâncată. Cum spune proorocul Ieremia: „Când am aflat cuvintele Tale, le-am mâncat“ (Ieremia 15, 16).
        O ce hrană minunată este cuvântul lui Dumnezeu, este Biblia! Toţi câţi au aflat această hrană, toţi câţi mănâncă această „pâine“ mărturisesc într’un glas că ei nu ar mai putea trăi fără această mâncare cerească.

Un creştin adevărat umblă flămând după cuvântul lui Dumnezeu.
Ferice de cei care umblă flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu, după hrana duhovnicească din Biblie.

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 43