Galateni 3, 26. și 5, 5

 

Cine a scris Biblia?

   Biblia n’a fost scrisă de un singur om şi nici într’un singur loc şi într’un singur timp. Ea a fost scrisă într’un restimp de veacuri. Şi cei cari au scris Biblia n’au fost nici de acelaşi rang. Ei bine, minunea tocmai aici se arată. . . Toţi scriitorii Bibliei pae’că au stat la aceeaşi masă de scris. Scrisul lor se întregeşte. Cele 72 de cărţi ale Bibliei dau un întreg. Căci la alcătuirea ei a lucrat mâna lui Dumnezeu. Biblia a eşit din suflarea Duhului Sfânt.

Toată Scriptura dela Dumnezeu este insuflată I. Tira. 3,16.

Autorul Sfintei Scripturi este Dumnezeu înşrşi. Dumnezeu a scris această carte prin însufiare, prin inspiraţie; Duhul sfânt a inspirat pe scriitorii Bibliei. .

Toate trei persoanele din Sf. Treime ar lucrat la scrierea Sf. Scripturi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.. Scripturile sunt pline despre inspirata lor divină. Biblia este cartea zilei de azi. Este cartea lui Dumnezeu, descoperirea Lui desăvârşită. Este glasul Lui vorbind fiecăruia din noi. Toată Scriptura este de Dumnezeu Insuflată şi de folos spre învăţătură. 12 Tim. 3, 16—17. Biblia — spune un învăţat creştin — este un deget ai Dumnezeirei, care s’a aplecat din cer şi-a scris pe pământ ; a scris o carte minunată care va rămânea până la sfârşitul veacucurilor; de aici puterea ei, trăinicia ei şi veşnicia ei. Cerul şi pământul vor trece, dar Biblia nu, pentrucă ea este cuvântul lui D mn zeu Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 33-35