Iubeşte pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Deut. c.6, v.5.

„Şi s’au jurat Petru zicând“:-nu cunosc pe omul acesta“ (Matei 26. 74).
„Dar tu , cetitorule, cunoşti pe omul acesta?“

       Chipul de alături arată lăpădarea Iui Petru apoitolul. Când îl ducea pe Isus legat, Petru de frica unei slujnice, s’a lepădat de 3 ori cu jurământ de Isus, zicând: «nu cunosc pe omul acesta». «Şi întorcându-se Domnul s’a uitat în faţa lui Petru şi aducându-şi aminte Petru de vorbele Domnului, eşind afară plânse cu amar» (Luca 22, 55. 62).

       Grozavă lepădare a făcat Petru apostolul. De frica unei slujnice, se jura că nu cunoaşte pe Mântuitorul care mergea să moară pentru el. Dar căderea lui Petru tocmai în asta stă: nu gustase încă din jertfa Domnului, nu murise îacă Mântuitorul. După Jertfa Cruci, Petru n’a mai căzut ci cu bărbăţie a suferit şi moarte de martir.
       Şi acum către tine mă întorc iubite cetitorule, cu întrebarea: cunoşti şi tu pe «omul» acela? Cunoşti tu pe «omul» ce se ved mergând la moarte înconjurat de suliţi şi soldaţi? O, dragă suflete, tu nu cunoşti pe «omul» acest». Căci dacă l-ai cunoaşte nu l’ai batjocorii cu sudalma, cu beţii, cu înşelăciuni, detfrânări, etc. etc. Tu nu cunoşti pe «omul» acesta căci dacă l-ai cunoaşte nu te-ai lipăda de ei ca să rămi cu fărădelegile. Tu nu cunoşti pe «omul» acesta căci dacă l’ai cunoaşte, atunci ai avea dar şi putere în viaţa ta ca să birueşti păcatul şi să nu fi biruit de păcat. O, dragă suflete, tu nu cunoşti cu adevărat pe «omul» acesta care a murit pentru tine căci dacă l’ai cunoaşte cu adevărat, ai avea altă gură şi alte vorbe, altă inimă şi alte cugete, alte picioare şi alte umblări, alţi ochi şi altă vedere. Când ajungi să cunoşti cu adevărat pe Isus Mântuitorul şi Jertfa Lui, atunci te faci un «nebun pentru Hristos» (II Corinteni 5, 13), atunci nu mai vrei să şti de nimic şi să mai auzi de nimeni decât despre El, atunci nimeni şi nimic nu te mai poate despărţi de El: «nici foamete, nici golătate(lipsă), nici spadă, nici moarte»… «nici plăcere, nici poftă, nici lăcomie lumească».
       O, ce minunată este viaţa celui ce cunoaşte cu adevărat pe Mântuitorul şi o, ce putere şi ce dar este în viaţa aceluia. Lumea de azi e plină de fărădelegi şi de creştini pe care păcatul îi birue la fiecare pas, tocmai din pricina că nu cunosc oamenii pe Isus Mântuitorul şi n’au gustat cu adevărat din Jertfa Lui cea sfântă. O, ce lume schimbată, o, ce viaţă frumoasă am trăi când fiecare om ar cunoaşte cu adevărat pe Mântuitorul şi Jertfa Lui.
       Dacă nu l’ai cunoscut până acum, cunoaște-l măcar deacum. Iată-I merge și moare pentru tine. «întristat este sufletul Lui până la moarte», dar nu pentru Crucea şi moartea ce-l aşteptă ci pentracă te vede pe tine lepădându-te de El. Domnul se uită în ochii tăi, cu durere şi cu întrebare de ce te lepezi de Ei. Şi tu nu plângi cu amar ca Petru?
       Cu ochii plini de lacrimi, eu te întreb, dragă suflete, de ce nu vrei să cunoşti pe «omul» acesta şi de ce te lapezi de El ??
Articol din Lumina Satelor 1924 Nr16 pag.3