Evrei c. 11, v. 27.

Ai tu lumina cuvântului biblic?

Ai şi tu în casa ta şi în viata ta lumina cuvântului biblic?

       Ferice de tine dacă ai această lumină.

       Ferice de tine dacă vei putea zice, cu Iov: „Candela Lui strălucea deasupra capului meu. Lumina Lui mă călăuzea în întunerec“ (Iov. 29, 1, 5).

       Căci „nimeni nu aprinde o lumină ca s’o pună într’un loc ascuns, sau subt baniţă, ci o pune într’un sfeşnic pentru ca cei cari intră să vadă lumină (Luca 11, 93).

       Ferice de tine dacă ai această lumină a cuvântului biblic.

       Ea va străluci pe masa ta şi atunci când va sosi noaptea cea mare (moartea), te va încredinţa despre făgăduinţa .Mântuitorului: .. .„tot celce crede cu Mine va trece din moarte la viată, şi din noapte la lumină“ . . .

Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 71