Eu zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu! Ps. c. 140, v. 6.

Hristos a înviat — Adevărat a înviat

       În aceste vorbe este temeiul vieţii noastre sufleteşti. «Căci dacă n-a înviat Hristos, zadarnică este credinţa noastră», zicea apostolul Pavel (1Corinteni 15, 14). Dacă n’ar fi înviat Hristos, toată viaţa noastră s’ar găta la groapa din cimitir. Dar Hristos a înviat şi cu slăvită învierea Sa ne-a trecut şi pe noi din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer.
       «Hristos a înviat», aceasta este vestea de bucurie pe care o întărim cu răspunsul «Adevărat a înviat». Eu însă te întreb, iubite cititorule, crezi tu cu adevărat în aceste vorbe; întăreşti tu şi cu purtările tale acest adevăr? «Dacă crezi că Isus a înviat cu adevărat, atunci de ce trăeşti ca şi când El ar fi mort? De ce vorbeşti ca şi când El nu te-ar auzi, de ce minţi de par’că El n’ar auzi, de ce te mânii de pa’că El n’ar vedea, de ce pizmueşti şi gândeşti rău altuia de par’că El n’ar şti, de ce te făţăreşti şi vicleneşti de par’că El nute-ar cunoaşte, de ce drăcui, blastemi, înjuri, bei, joci cărţi de par’că El nu te-ar auzi şi nu te-ar vedea??»…
       A crede cu adevărat în Isus cel înviat înseamnă, iubite cetitorule, «să mori şi tu faţă de păcat»(Galateni 6 , 14) şi «să înviezi în Isus Hristos ca o făptură nouă» (II Corinteni 5, 17). «Deci dacă aţi murit şi a-ţi înviat împreună cu Hristos – zice apostolul Pavel – omorâţi mădulătiie voastre cele de pe pământ: desfrânarea, patima, pofta cea rea, mânia, iuţimea, hula, înitu care oarecând vieţuiaţi. Nu grăiţi minciună, ci desbrăcându-vă de omul cel vechi dimpreună ca faptele Iul îmbrăcaţi-vă întru cel nou»(Coloseni 3, 1-11)
       Cititorule! ziua învierii este şi trebue să fie şi ziua învierii sufletului tău, ziua ieşirii tale din păcate. «Deşteaptă-te cela ce dormi {în somnul păcatelor) şi te scoală din morţi» (dintre cei morţi cu sufletul)! (Efeseni 5, 14). Numai când ai făcut acest lucru, vei înţelege ce adevăr mare şi vei simţi ce bucurie mare este în vorbele: «Hristos a înviat», «Adevărat a înviat» / P. Trifa.
Articol din Lumina Satelor 1924 Nr.16 pag.1