A lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava. Rom. c. 16, v. 27.

Care aveţi o ţigare?

       Este atât de cunoscută această întrebare încât chiar şi copii de 14—15 ani când aud aceste vorbe îşi bagă mânile în buzunar să scoată tăbac. Dar dacă acum v’aş întreba: „care aveţi o Biblie? sau care a citit cândva Biblia?“ Cei mai mulţi la această întrebare aţi râde. Nu-i aşa? Şi e rău că-i aşa, pentrucă Biblia ar trebui să fie pentru oameni aceea ce este astăzi tăbacul şi beutura. Plăcerea ce o au oamenii de azi pentru tăbac şi beutură, ar trebui să o aibă şi pentru Biblie, pentru frumseţile, pentru comorile, plăcerile şi foloasele sufleteşti ce le dă Biblia acelui care ceteşte în ea regulat, cu credinţă şi stăruinţă.
       Un creştin fără Biblie este ca o cătană fără puşcă, ca un plugar fără plug şi ca un călător fără cale. Ai tu cetitorule Biblia în casa ta, şi dacă o ai, ceteşti regulat în ea??
Articolul preluat ,,Calendarul Lumina Satului’’ 1927, pag, 71