Dumnezeu este Unul singur. Rom. c. 3, v. 30

Biblia – Cartea Vieţii

       În mulţimea, în uluitoarea mulţime a cărţilor, o mare carte stă acum, mai mult ca oricând în fruntea tuturor: Este CARTEA VIEŢII — BIBLIA.
       Ea a biruit timpul şi toată ştiinţa vremilor, fiindcă vine din vecinicie, pentrucă într’însa este sălăşluită înţelepciunea lui Dumnezeu, Cuvântul veșnic, care ,nu trece niciodată.
       Aceasta este într’adevăr Cartea de lipsă fiecărui om, Ea cuprinde singurul cuvânt viu şi adevărat care poate mulţumi setea sufletului omenesc. Milioane de suflete o cer. De aceea e răspândită pretutindeni şi în toate cercurile societăţii omeneşti.
       Biblia cuprinde o veste pentru toate rasele, pentru toate vremurile şi pentru orice loc. Ea descopere gândurile lui- Dumnezeu şi starea omului. Învăţăturile Ei sunt sfinte. Pornirile ei sunt obligatorii. Istorisirile ei sunt adevărate. Este o lumină care ne călăuzeşte, o hrană care ne dă putere, o mângâiere care să te învioreze. Ea vorbeşte tinerilor şi bătrânilor, bogaţilor şi săracilor. Ea vorbeşte tuturor creştinilor indiferent de confesiune. Scrisul ei strigă tuturor creştinilor:

Creştini din toată lumea uniti-vă ;
Creştini dio toată lumea «iubiţi-vă !

       Ea vorbeşte de păcat, dar şi de mântuire. Ne aduce aminte de moarte, dar deschide înaintea noastră şi viata vecinică. Este însăşi scrisoarea lui Dumnezeu către mine şi către tine dragă cetitorule.
       În ea este descoperită mântuirea minunată care se capătă prin credinţa în Isus Hristos, pentru orice om. Ea este cea mai bună din toate cărţile. De aceea este cea mai bună carte pentru toti. — BIBLIA E CARTEA VIEŢII
Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 128.