F. Ap. 13, 39.

Adam a încercat să se îmbrace cu frunză,

       Despre Adam ne spune Biblia că dupăce a păcătuit a aflat că e gol şi a căutat să se îmbrace cu frunză de smochin (Facere 3, 7]. Dar cu această îmbrăcăminte n’a cutezat să dea faţă cu Dumnezeu. Se simția tot gol. Dumnezeu i-a făcut haină de piele (3, 21).
       Şi noi cercăm adeseori să ne îmbrăcăm sufleteşte cu frunză, cercând să ne scăpăm de grija şi mântuirea sufletului cu fel de fel de nimicuri. Dar această îmbrăcăminte n’ajunge nimic. Numai Domnul ne poate îmbrăca, iar îmbrăcămintea cea adevărată este cea care iese din Jertfa cea mare a Mântuitorului aşa cum haina de piele” iese din jertfirea unei viețuitoare.

Din Pildele Mântuitorului 1927 Pag.47