Viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat. Ioan c. 17, v. 3.

La masă cu… Domnul

       Biblia este o Carte prin care Domnul Isus grăieşte cu omul. Este o Carte prin care Domnul ne-a descoperit toate tainele şi toate rosturile vieţii noastre. .
       Biblia este o Carte scrisă pentru tine, dragă cititorute.
       Biblia-ţi grăieşte cum nimeni din lumea aceasta nu ți-ar putea grăi. Biblia este o Carte plină de dar şi de putere. Este o carte prin care cerescul de sus grăieşte cu cerescul din noi.
       Cine a zis că viata cea veşnică începe numai după moarte?
       O, nu. Ea începe — ea trebuie să înceapă — de pe acuma. Când citesc în Biblie, Domnul Isus vorbeşte cu mine. Domnul Isus se află la masă cu mine, atunci când în rugăciune fierbinte stropesc cu lacrimi paginile Cărţii Sfinte.
        

       Fraţi creştini, dupăce la începutul anului aţi pus mâna pe Biblie, şi în tot decursul anului ati cetit şi „mâncat“ din hrana cerească a Bibliei, îndemnul şi dorinţa .noastră este ca şi sfârşitul anului să vă afle în rugăciune, stând cu Biblia la masă cu Domnul. — Slăvit să fie Domnul Isus Biruitorul!
Articol preluat din ,,Calendarul Biblic’’ 1945, pag. 127.